Make your own free website on Tripod.com

SARMAL BAKTERİ İNFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU

25 Mayıs 2001 Cuma

SEMPOZYUM BASARI İLE TAMAMLANMISTIR

YENI TOPLANTILARDA GORUSMEK DILEGI ILE

Ondokuz Mayıs Üniversitesisi Tıp Fakültesi Oditoryumu (Mavi Salon)

Düzenleyenler

Ondokuz Mayıs Üniversitesisi Tıp Fakültesi

Samsun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Araştırmaları Derneği (SİMAD)

Onur Kurulu

Prof. Dr. Ferit BERNAY (Rektör) Prof. Dr. Kayhan ÖZKAN (Dekan)
Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Doç. Dr. Mustafa SÜNBÜL

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet BİTİRGEN Prof. Dr. Latife MAMIKOĞLU
Prof. Dr. İlyas DÖKMETAŞ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Y. Doç. Dr. Cafer EROĞLU Uzm. Dr. Vildan ÖZDEMİR
Y. Doç. Dr. Şaban ESEN Doç. Dr.  Mehmet PARLAK
Doç. Dr. Murat GÜNAYDIN Doç. Dr. Ahmet SANİÇ
Y. Doç. Dr. Murat HÖKELEK Y. Doç. Dr. İrfan ŞENCAN
Prof. Dr. Fatih KÖKSAL Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI
Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Prof. Dr. Gaye USLUER
Yazışma Adresi
Doç. Dr. Mustafa SÜNBÜL Tel:    + 90 362 45760000 / 2480

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Faks: + 90 362 4576029
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon E-mail: msunbul@writeme.com
Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Sempozyum TTB-STEKK Tarafından 5 Puan ile Kredilendirilmiştir

Program

25 Mayıs 2001 Cuma  
09.00-09.30 Açılış
09.30-11.00 1. Oturum Sifiliz
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. A. Yaşar TURANLI 
9.30-9.50 Sifilizin Tarihçesi ve Epidemiyolojisi
  Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
9.50-10.10 Sifilizin Cilt Lezyonları
  Y. Doç. Dr. Nilgün ŞENTÜRK (OMÜ Tıp Fakültesi)
10.10-10.20 Konjenital Sifiliz
  Prof. Dr. Şükrü KÜÇÜKÖDÜK (OMÜ Tıp Fakültesi)
10.20-10.30 Kardiyovasküler Sifiliz
  Doç. Dr. Özcan YILMAZ  (OMÜ Tıp Fakültesi)
10.30-10.45 Sifilizde Laboratuar Tanı
  Doç. Dr. Akgün YAMAN (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi)
10.45-11.00 Sifilizde Tedavi
  Prof. Dr. Latife MAMIKOĞLU (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi)
   
11.00-11.30 Kahve Arası
   
11.30-12.30 II. Oturum: Leptospirozis
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat GÜNAYDIN
11.30-11.50 Leptospirozisin Epidemiyolojisi
  Prof. Dr. Fatih KÖKSAL (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi)
11.50-12.10  Leptospirozisin Klinik Bulguları
  Doç. Dr. Mustafa SÜNBÜL (OMÜ Tıp Fakültesi)
12.10-12.30 Leptospirozisde Laboratuar Tanı ve Tedavi
  Y. Doç.  Dr. İrfan ŞENCAN (İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi)
   
12.30-14.00 Ara
   
14.00-15.20 III. Oturum: Borreliozlar - I
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
14.00-14.20 Lyme Hastalığında Epidemiyoloji ve Patogenez
  Y. Doç. Dr. Ece  Şen Güner (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
14.20-14.40 Lyme Hastalığında Vektörler ve Bulaş
  Doç. Dr. Behzat Çalışır (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
14.40-15.00 Lyme Hastalığının Klinik Bulguları
  Doç. Dr. Yaşar ANLAR (Çocuk Allerji Merkezi, Ankara)
15.00-15.20  Lyme Hastalığında Laboratuar Tanı ve Tedavi
  Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
   
15.20-15.40 Kahve Arası
   
15.40-16.20 IV. Oturum: Borreliozlar -II
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
15.40-16.00  Dönek Ateşi (Relapsing Fever)
  Prof. Dr. Gaye Usluer (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
16.00-16.20 Hayvan Modellerinde Deneysel Mikrobiyolojik Çalışmalar
  Y. Doç. Dr. Murat HÖKELEK (OMÜ Tıp Fakültesi)
Konaklama
TURKUAZ Organizasyon, Danışmanlık ve Araştırma AŞ
19 Mayıs Mah. Hürriyet sk. No:16 55030  Samsun
Tel: + 90 362 4358588   Fax: + 90 362 4355346          E-mail: turkuaz@consultant.com

II. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Kongresi

SİMAD

This page has been visited times