Make your own free website on Tripod.com

 

3. STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON KONGRESİ

KONUŞMA METİNLERİ

Kongre yazıları web-htm formatında hazırlanmıştır.

Konuyla ilgili slaytlar için  ilgili konuşmacılara e-mail ile ulaşabilirsiniz.

 

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON

Dünden Bugüne Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi

Prof. Dr. Kurtuluş Töreci

YAZI

 

Hasta Hastane Sendromu

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özyaral

YAZI

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Mimari Yapılandırılması

Doç. Dr. Kemalettin Aydın

YAZI

 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde

Tıbbi Cihaz Seçimi

Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın

YAZI

 

Sterilitenin Kontrolü

Yrd. Doç. Rahmet Çaylan

YAZI

 

 

 

 

 

Sterilizasyon  Biriminin İdare ve Kontrolü Nasıl Olmalı

Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay

YAZI

 

Sterilizasyon İşlemlerinin Validasyonu

Dr. Ulrich Kaiser

YAZI

 

Aldehidler ve Sterilizan Etkili Dezenfektanlar

Prof. Dr. Ahmet Saniç

YAZI

 

El Hijyeni ve El Dezenfektanları

Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen

YAZI

 

Hastane Ortamında Kullanılacak 

Yüzey Dezenfektanları

Prof. Dr. Beril Özbakkaloğlu

YAZI

 

Atık Yönetimi Uygulamasında

Adım Adım

Yük. Hem. Güler Candar

YAZI

 

Dezenfektanların Yanlış Kullanımı ve Sonuçları

Prof. Dr. Deniz Şelimen

YAZI

 

Dezenfektan Seçimi ve

Dezenfektanların Kullanımı

Konusunda Güncel Rehberler

Prof. Dr. Bülent Gürler

YAZI

 

Dezenfektan Alımında Prensipler ve Şartname Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Doç. Dr. İffet Palabıyıkoğlu

YAZI

 

 

 

 

 

Gama Radyasyon ve Gama Radyasyonla Sterilizasyon

Prof. Dr. A. Yekta Özer

YAZI

 

Gama Radyasyonun Mikroorganizmalara  Etkisi, Öldürme Kinetiği ve Doz Seçimi

Dr. Tülay Konaç

YAZI

 

Taek Antham  Gama Işınlama Tesisi ve İşlem Kontrolü

Uzm. Fiz. Muh. Zati Ünal

YAZI

 

Bazı İlaçların ve Kozmetiklerin Gama Radyasyonla Sterilizasyonu ve Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Meral Özalp

YAZI

 

Türkiye’de Endüstriyel Gama

Işınlaması Uygulamaları

Dr. Hasan  Alkan

YAZI

 

 

 

 

 

Ameliyathanede Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Deneyimleri

Hem. Tülay Bektaş

YAZI

 

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon   Deneyimleri

Hem. Pakize Aygün

YAZI

 

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Konusunda Deneyimler : Klinik ve Poliklinikler

Hem. Rabia Güven

YAZI

 

Sürveyans   Çalışmaları

Hem. Ayşe Göktaş

YAZI

 

Evde Bakım Hastalarında  Hijyen ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

Hem. Şükran Özkan

YAZI

 

Hastane Temizliği

Uzm. Hem. Ülker Uysal

YAZI

 

Riskli Ünitelerde Dezenfeksiyon

Prof. Dr. Dr. Gaye Usluer

YAZI

 

Hastanelerde Görev Yapan Özel Temizlik Şirketleri Çözüm mü? Çözülmesi Gereken Bir Problem mi?

Yük. Hem. Hatice Kaptı

YAZI

 

Endoskopların Dezenfeksiyon ve  Sterilizasyonu

Prof. Dr. Recep Öztürk

YAZI

 

Tekstillerde Hijyen Uygulamaları

Teks.Yük.Müh. Mehmet Orhan

YAZI

 

Hastanelerde Kontrol Amaçlı Mikrobiyolojik Örneklerin Alınması Alınması

Prof. Dr. Fatih Köksal

YAZI

 

Dezenfektanlara Direnç Sorunu ve Pratik Önemi

Yrd. Doç. Dr. İrfan Şencan

YAZI

 

Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkinliğini Ölçen Testler

Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu

YAZI

 

 

 

 

 

Dezenfektanların Etkinliğini Ölçen Testlerin Birbirlerine Avantajları ve Dezavantajları

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Çağlar

YAZI

 

Dezenfektan Etkinlik Testlerinden Hangisini Hangi Durumlarda Kullanmalıyız?

Prof. Dr. Nedim Sultan

YAZI

 

Güncel Sterilizasyon Yöntemleri

Prof. Dr. Güner Dağlı

YAZI

 

Bulaşık Makinalarının Dezenfeksiyondaki Yeri

Prof. Dr. Ahmet Saniç

YAZI

 

Değerli Metal ve Tıbbi Plastik Malzemelerin Korunması

Ergun Acar

YAZI

 

Sterilizasyonda Ön Temizlik, Dekontaminasyon, Paketleme ve Depolamada Öneriler

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Arda

YAZI

 

Aletlerin Sterilizasyonu İle İlgili

Güncel Rehberler

Prof. Dr. Ali Kaya

YAZI

 

 

 

 

 

HASTANEDE SORUN OLAN MİKROORGANİZMALAR

Gram Pozitif Koklar

Prof. Dr. Nezahat Gürler

YAZI

 

Gram Negatif Bakteriler

Prof. Dr. Betigül Öngen

YAZI

 

Hastanede Sorunlu Mikroorganizmalar: Parazit ve Mantarlar

Doç. Dr. Murat Hökelek

YAZI

 

Hastanede Sorunlu Mikroorganizmalar: Viruslar  ve Prion

Yrd. Doç. Dr. Meryem Çetin

YAZI

 

Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski ve Korunma

Prof. Dr. Tümer Vural

YAZI

 

 

 

 

 

DİŞHEKİMLİĞİNDE İNFEKSİYON KONTROLÜ

Dişhekimliğinde Çapraz İnfeksiyon

Prof. Dr. Rahime M. Nohutcu

YAZI

 

Dişhekimliğinde Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyöz Hastalıklar

Doç. Dr. Celal Tümer

YAZI

 

Dişhekimliği Uygulamalarında Çalışma Ortamının Temizliği ve Kişisel Koruyucu Yöntemler İle İnfeksiyon Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim

YAZI

 

Dişhekimliğinde Farklı Anabilim Dallarında Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Yrd. Doç. Dr. Mete Özer

YAZI

 

Dişhekimliği Açısından Adım Adım İnfeksiyon Kontrolü

Prof. Dr. Güven Külekçi

YAZI

 

 

Hazırlayan: Prof. Dr. Murat Günaydın   

e-mail: muratomu@omu.edu.tr