Make your own free website on Tripod.com
 
 

A. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Konu

Yazar

1 . Dezenfektan Gerekli mi? Ne zaman? Hangi Dezenfektan?

Prof. Dr. Bülent Gürler

2 . Tıbbi Cihaz ve Aletlerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonunda Genel Prensipler

Doç. Dr. Ahmet Saniç

3 . Sterilizasyonun Kontrolü ve Uluslararası Standartlar

Prof. Dr. Mehmet Ali Özinel

4 . Dezenfektanların Mikroorganizma Üzerine Etkinliğinin Ölçümü ve Pratikteki Önemi

Prof. Dr. Nedim Sultan

5 . Antiseptik ve Dezenfektan Maddelere Kar.ı Direnç Sorunu

Prof. Dr. Recep Öztürk

6 . Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikaları ve Yapılan Yanlışlıklar

Doç. Dr. Mustafa Özyurt

7 . Laboratuvar Ortamında Dezenfeksiyon Politikaları

Prof. Dr. İ.Hakkı Bahar

8 . Sağlık Kuruluşları Dışında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Prof. Dr. Mehmet A. Taşyaran

9 . Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Prof. Dr. Güven Külekçi

10. Sağlık Ocaklarında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Yrd. Doç. Dr. Cafer Eroğlu

11 . Acil Hekimlikte Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Doç. Dr. Levent Altıntop

12 . Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Prof. Dr. İftihar Köksal

13 . Kadın Hastalıkları ve Cerrahi Servislerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Doç. Dr. Tayfun Alper

14 . Ürolojide Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Prof. Dr. Recep Büyükalpelli

15 . Hemşirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Hemş Hatice Kumcağız

16 . Mikrodalga ve Ultraviyole’nin Sterilizasyondaki Etkinliği

Doç. Dr. Fatma Ünalan

17 . Bir Üniversite Hastanesinde İdeal Bir Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması: Sorunlar ve Çözüm Yolları

Doç. Dr. Sadık Kılıçturgay

18 . Hastanelerde Steril Alan Planlama Kriterleri

Metin Kenter

19 . Hastane Atıkları, Ne Yapalım?

Doç. Dr. İ. Halil Özerol

 

B. Hastane İnfeksiyonları

Konu

Yazar

20 . Hastane İnfeksiyonlarının Önemi

Prof. Dr. Semra Çalangu

21 . Hastane İnfeksiyonları Epidemiyolojisinin Prensipleri, Veri Toplama, Sürveyans

Doç. Dr. Selma Karabey

22 . Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi

Prof. Dr. Yıldız Pekşen

23 . El Yıkama

Prof. Dr. Fatih Köksal

24 . Damar İçi Kateter İnfeksiyonları

Prof. Dr. Recep Öztürk

25 . Hastane Kaynaklı Üriner Sistem İnfeksiyonları

Doç. Dr. Halit Özsüt

26 . Cerrahi Yara İnfeksiyonları

Prof. Dr. Zafer Malazgirt

27 . Hastane Kaynaklı Pnömoniler

Doç. Dr. Sercan Ulusoy

28 . Viral Hepatitler ve Kan Yoluyla Bulaşan Diğer İnfeksiyonlar

Prof. Dr. Gaye Usluer

29 . Onkoloji ve Hematoloji Ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü

Prof. Dr. Şengül Derbentli

30 . Sağlık Çalışanlarında Solunum Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

Doç. Dr. Metin Görgüner

31 . Laboratuvar Kaynaklı İnfeksiyonlar ve Korunma Yolları

Prof. Dr. Tümer Vural

32 . Hastane İnfeksiyonlarında Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü

Prof. Dr. Bengül Durmaz

 

 

 

 

C. Hastane İnfeksiyonlarında Sorunlu Mikroorganizmalar ve Direnç

Konu

Yazar

33 . Gram Negatif Mikroorganizmaların Beta-Laktamaz Direnci

Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu

34 . Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan

35 . Vankomisine Dirençli Enterokoklar

Prof. Dr. Bülent Sümerkan

36 . Penisiline Dirençli Pnömokoklar

Prof. Dr. Deniz Gür

 

Editörler

Doç. Dr. Murat Günaydın

Y. Doç. Dr. Şaban Esen

Doç. Dr. Ahmet Saniç

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

Samsun İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Araştırmaları Derneği Simad Yayınları No . 1

Sterilizasyon Dezenfeksiyon ve Hastane İnfeksiyonları ISBN . 975-8371-25-8